FRIHET TILL FASTPRIS.

Överraskningar är nästan alltid trevliga, förutom när det gäller leverantörsfakturor. När du som entreprenör ska planera din verksamhet vill du ha framförhållning och möjlighet att planera din likviditet. Att dessutom kunna sköta sin ekonomi från nästan vilken plats som helst

DET KALLAR VI FRIHET!

KITESVERIGE - Bokföring för smarta användare

Vill du göra en förändring? Behöver du nya rutiner? Vill du ha en enklare vardag? Vill du slippa vara uppe hela natten och sköta bokföringen? Har du ett dåligt samvete för faktureringen? Vill du ha hjälp med Finansiering? Behöver du hjälp med löner? Har du ett bokslut som redan borde ha varit inne? Växer ditt bolag för snabbt så att du inte hinner med? Behöver ditt bolag en till resurs? Är ditt bokföringsprogram föråldrat? Vill du säkra backupen på din bokföring? Vill du ha en bättre kvittohantering? Får du mycket fakturor via posten? Problem med deklarationen? Vill du förenkla dina rutiner? Behöver du en Controller? Vill du ha hjälp i kontakten med Banken? Behöver du en budget? Vill du börja arbeta med digital signering? Håller din pensionslösning inte måttet? Vill du träffa en mer proaktiv rådgivare? Vill du arbeta från Thailand? Sköter du bolaget från mobilen? Vill du sköta ekonomin från mobilen? Vill du lära dig mer?

Oavsett varför eller vilken hjälp du vill ha med ditt företags ekonomi ring 0707810606

© 2018 Kunskap it ekonomi (KITE) Sverige AB

Löpande redovisning, Rådgivning, Bokslut och Deklarationer.