Nytt Aktiebolag.

Vi löser det inom 2 h om du har bråttom!

1.Beställare

2.BoLagsuppgifter

3.Verksamhetsbeskrivning

4. Styrelse & aktieägare

5. Firmateckning

<-- Styrelsen

<-- Styrelseledamöterna var för sig

<-- Styrelseledamoten och styrelsesuppleanten var för sig

<-- Styrelseledamöterna två i förening

6. revisor

<-- Revisor ska inte granska

<-- Revisor (Ange namn nedan)

<-- Revisorssuppleant (Ange namn nedan)

<-- Revisionsbolag med huvudansvarig revisor

7. förbehåll

8. övrigt

Jag önskar att få alla köpe- och ändringshandlingar för det nya lagerbolaget via:

Kostnaden för lagerbolaget skall faktureras:

Aktiebrev

VIKTIGT! Jag godkänner att Kunskap IT Ekonomi (KITE) Sverige AB får använda mina inlagda uppgifter samt dela dem till sin samarbetspartner för att kunna slutföra beställningen av ett nytt lagerbolag. Jag har även stämt av att uppgifterna i formuläret stämmer.

Ditt formulär har blivit inskickat! Du kommer bli kontaktad via mail.

Något har gått fel kontrollera dina uppgifter!