© 2018 Kunskap it ekonomi (KITE) Sverige AB

Löpande redovisning, Rådgivning, Bokslut och Deklarationer.

VI ÄR INGEN VANLIG EKONOMIBYRÅ...

Mycket av det vi gör trotsar normen för hur en normal ekonomibyrå fungerar, men framförallt tar vi med er på en resa i framtiden mot digitalisering, ger ett fast pris samt att vi hjälper er att finansiera ert bolag. 

    Filmbibliotek