Redovisningstjänster

VISMA+svart.png

+

logo_white_transparent.png

Bokföring i molnet

Med Visma e-Ekonomi så får du snabb, säker och enkel tillgång till ekonomin var och när du vill.

Vi utför löpande bokföring där du väljer vilka moment du själv vill utföra, vi tar oss an allt från färdigkonterat material till uppdrag där vi utför hela processen från kundfakturering till leverantörsbetalningar. Vi hjälper er att hitta smidiga rutiner för att effektivisera er vardag.

Löpande bokföring

Att få ett bokslut utan genomgång är ett halvt förlorat bokslut. Uppföljning är en framgångsfaktor för att kunna lära sig av sina misstag eller framgång!

Bokslutsgenomgång

Vi hjälper dig med upprättandet av din och ditt bolags inkomstdeklaration tillsammans med nödvändiga bilagor och skatteberäkningar. Vi reder ut oklarheter bland skatteregler som lätt kan bli besvärliga!

Deklarationer

Vi upprättar bokslut för alla företagsformer. Har Ni själva skött den löpande bokföringen inkommer ni med verifikat och tillhörande elektronisk information från ert bokföringsprogram.

Bokslut

I samband med upprättande av bokslut för aktiebolag sammanställs årsredovisning och årsstämmoprotokoll för påskrift av bolagets styrelse och ägare. Årsredovisning upprättas givetvis också för föreningar som önskar det.

Årsredovisning

Vi upprättar och rapporterar dina skattedeklarationer efter att ha sammanställt din bokföring och medverkat vid dina lönerutiner. Vi återrapporterar avstämda rapporter och betalningssammanställningar.

Skatterådgivning